St. Lucas

Namens de geleding Leerlingen en de geleding Ouders van de medezeggenschapsraad van St. Lucas te Boxtel willen wij reageren op het artikel in NRC Handelsblad van 19 mei.

Wij vinden het spijtig dat uit de meer dan duizend leerlingen slechts een student is gekozen. Het artikel geeft duidelijk weer, dat hij eigenlijk niet weet wat het examenjaar op St. Lucas precies inhoudt en dat hem dat vrij weinig kan schelen. Onze school wordt omschreven met de zin “Het is een beetje een zooitje hier.” Het is misschien een zooitje in de ogen van één student die zich te weinig heeft verdiept in de gehele eindexamenprocedure. Wij betreuren niet zozeer dat deze jongen, waarschijnlijk in het bijzijn van zijn 'stoere' vrienden, zich zo heeft uitgelaten over onze school maar des te meer, dat een journalist zo met die informatie is omgesprongen. St. Lucas verdient het om juister afgespiegeld te worden dan in het desbetreffende artikel is gebeurd.

    • Cindy Lara van den Bremen