'Ruim 400 gemeenten verdwijnen'

DEN HAAG, 2 JUNI. Ruim vierhonderd gemeenten worden direct met opheffing bedreigd. Dat schrijven de Zuidhollandse gemeenten Alkemade, Liemeer, Ter Aar en Zoeterwoude in een pagina-grote advertentie die deze week in het blad Binnenlands Bestuur zal verschijnen.

Volgens plannen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moeten gemeenten in de toekomst een minimum-grootte van 18.000 inwoners hebben om hun lokale taken te kunnen uitvoeren. Dat betekent volgens burgemeester N. Barendregt van Liemeer (6.826 inwoners) dat van er van de 638 gemeenten 419 zullen verdwijnen. In de advertentie roepen de gemeentebesturen alle gemeenten op een fax te sturen naar de VNG om de plannen af te wijzen. De actievoerende gemeenten willen af van de inwonersgrens en pleiten ervoor de bestaande gemeenten te handhaven. Volgende week vergaderen de Nederlandse burgemeesters op een VNG-congres in Nijmegen over de toekomstplannen.

De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de burger is niet afhankelijk van de omvang, zo stellen de kleine gemeenten. “Met een minimum-aantal inwoners gaat de VNG voorbij aan de diversiteit van de gemeenten”, zegt burgemeester Barendregt. Volgens hem is het juist voor plattelandsgemeenten van belang dat de afstand tussen burger en overheid klein blijft. “Met de regionalisering worden de provincies steeds kleiner, de gemeenten steeds groter. Als je alles op regionaal niveau bekijkt verslapt de aandacht voor de kleine kernen”, aldus Barendregt.

Aan het begin van dit jaar ontstond grote beroering onder de kleine gemeenten toen de VNG plannen naar buiten bracht waarin gesproken werd van een minimum-aantal inwoners van 40.000 voor de gemeenten. De Noordhollandse gemeente Harenkarspel liet de VNG toen weten het lidmaatschap te willen opzeggen. Ook vanuit Borger (Drenthe), Beuningen (Gelderland) en Berlicum (Noord-Brabant) kwamen zulke dreigementen binnen bij de VNG. Het minimum-aantal inwoners werd na de kritiek teruggeschroefd tot 18.000. Volgens de VNG staat “een meerderheid van de achterban” achter deze plannen.