Recombinant DNA

In het artikel over nieuwe genetisch gemanipuleerde produkten (W&O 11 mei) staat dat volgens Schoemakers van Gist-brocades etikettering van deze produkten overbodig is, want: “Alle produkten die toegelaten worden horen veilig te zijn, anders horen zij niet op de markt.”

Wat is in dit geval veilig? Is dat ieder produkt waarvan de onveiligheid niet bewezen is? Hoe bewijzen we de veiligheid van iets waarvan we de gevaren niet goed kennen? Marie Curie had in het begin ook geen enkel besef van de gevaren van de radioactieve straling van de elementen die zij en haar man ontdekt hebben, maar is er wel door overleden. Door etikettering achterwege te laten. laten we mensen zonder ze daarvan in kennis te stellen risico's nemen, die niemand precies kent.

De techniek van genetische manipulatie is in de jaren '70 ontdekt en dus nauwelijks een generatie oud. De risico's die ermee verbonden zijn kunnen zich misschien pas na generaties uiten. Hoe kunnen wij de risico's bepalen van het knutselen aan levende wezens? We begrijpen immers nog zo weinig van de werking van organismen. Over deze complexe processen in het lichaam en de functies van vele sporenelementen hierin is weinig bekend. Dit bleek laatst nog uit het artikel in deze krant over een Fins onderzoek waaruit blijkt dat het toedienen van extra vitamines A en E geen positieve maar eerder een negatieve invloed heeft op het ontstaan van longkanker bij rokers. En wat gebeurt er als ik mijn genetisch gemanipuleerde tomaten op mijn eveneens genetisch gemanipuleerde sneetje brood leg?

De economische doelen van de genetische manipulatie zijn al helemaal omstreden. Verhoging van de produktie is gezien de overschotten niet nodig. Het gevolg zal zijn dat we ook de laatste boeren en tuinders naar de WW kunnen doorverwijzen. Wat willen we bereiken met langere houdbaarheid van de produkten? Gaan we dan de tomaten over de hele wereld vervoeren? Dit levert eerder meer vervuiling op dan een beter produkt. Rest nog de verbetering van de smaak van de produkten. Wat mij betreft smaken de verse produkten van het seizoen, gekocht bij groentespecialist of op de markt altijd prima. Mocht u problemen hebben met de smaak van de produkten, dan denk ik dat het raadzamer is om eens kooklessen te nemen dan de produkten de schuld te geven.

Gezien de onbekendheid van de risico's en de zinloosheid van nieuwe genetisch gemanipuleerde produkten is het dus zeer nuttig om consumenten goed voor te lichten en produkten te etiketteren. De consument kan dan zelf beslissen of hij zich met deze ontwikkeling inlaat en (mogelijke) risico's op de koop toeneemt. Laten we proberen om tevreden te zijn met en te genieten van het goede dat de natuur ons te bieden heeft en onze wetenschappelijke energie steken in het ontdekken en begrijpen van de perfectie die ons omringd. Die is vele malen groter dan wij nu met zijn allen kunnen bevatten. Onze drang tot creatie kunnen wij beter aanwenden voor nuttiger doelen, zoals de kunsten, dan de plaats van God in proberen te nemen en de Schepping over te doen, want die hoogmoed zal ons tenslotte duur komen te staan.

    • Ir. Sander de Snoo