Probleemkinderen weer naar school

AMSTERDAM, 2 JUNI. Tien Amsterdamse probleemkinderen die thuis zitten omdat er voor hen geen plaats is op een zogenoemde zmok-school, kunnen binnenkort plaatsnemen in de schoolbanken. Overleg tussen de besturen van de betrokken scholen, ambtenaren van het ministerie van onderwijs en van de gemeente Amsterdam heeft ertoe geleid dat er snel een extra leerkracht zal worden aangenomen om de leerlingen te kunnen opvangen. Minister Ritzen (onderwijs) heeft volgende week een gesprek met vertegenwoordigers van de 70 scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok). Daarin zal naar een oplossing voor de toenemende druk op de zmok-scholen worden gezocht. In Amsterdam wachten 55 kinderen op een plaats op zo'n school, en ook elders in het land groeien de wachtlijsten.