Onderzoek: deel verlies Air France onvindbaar

ROTTERDAM, 2 JUNI. Een groot deel van het verlies dat de Franse luchtvaartmaatschappij Air France over 1993 heeft geleden, is onvindbaar. Dat schrijft de Amerikaanse krant International Herald Tribune vandaag. De krant citeert uit het rapport dat naar aanleiding van een onderzoek door het Franse parlement is vervaardigd, en dat in de loop van deze maand aan de Franse premier Balladur wordt voorgelegd.

De conclusie dat een deel van het verlies van 8,5 miljard francs (3,2 miljard gulden) niet kan worden verklaard uit de boeken, is pikant omdat de Europese Commissie zojuist een studie is begonnen naar Franse plannen om de luchtvaartmaatschappij 20 miljard franc aan staatssteun te verlenen. Die staatssteun houdt verband met de gerapporteerde verliezen. De Europese Commissie onderzoekt of de staatssteun aan Air France kan worden opgevat als een subsidie.

Het conservatieve parlementslid Alain Griotteray, een van de opstellers van het rapport, schat het deel van het verlies dat niet kan worden verklaard op 40 procent. Hij heeft zware kritiek op de gebruikte boehoudkundige methoden en op de geboekte waarde van afgeloten contracten door Air France. Zo heeft de luchtvaartmaatschappij op verkeerde momenten en in de verkeerde projecten geïnvesteerd, en zou het te veel betaald hebben voor de in 1990 overgenomen luchtvaartmaatschappij Union des Transports Aériens, waar het 7 miljard franc voor betaalde. Het rapport bevat bovendien zware kritiek op het management van Air France, dat tot voor kort onder leiding stond van Bernard Attali. Die besloot bijvoorbeeld tot een grootscheepse modernisering van de luchtvloot, toen de industrie juist in een recessie belandde.

Attali is politiek nauw verbonden aan de Socialistische Partij van president Mitterand. Griotteray is lid van de parlementsfractie van de conservatieve UDF, een van de deelnemende partijen aan de regering-Balladur.

De Franse staatsseun vindt plaats in het kader van een nagestreefde herstructurering van Air France, als voorwaarde voor de privatisering van de maatschappij. Het parlementslid is bovendien kritisch over de mogelijkheid om Air France onder het nieuwe management snel te privatiseren. Onder het meest optimistische scenario kan dat volgens hem pas over drie jaar.