Noord-Holland wil dat Volendam in ROA blijft

VOLENDAM, 2 JUNI. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen dat de gemeente Edam-Volendam bij het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) blijft. Edam-Volendam besloot eind vorig jaar het ROA de rug toe te keren. De meerderheid van de gemeenteraad kwam tot de conclusie dat het orgaan steeds meer inbreuk maakt op de gemeentelijke autonomie en steeds meer zware bestuurlijke taken naar zich toe trekt. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland keuren het uittreden van Edam-Volendam af, omdat daarmee afgeweken zou worden van de indeling in samenwerkingsgebieden in de provincie. Het rijk moet nog beslissen over de uiteindelijke omvang van het ROA.