Nationale Vredesmacht Zuid-Afrika ontbonden

JOHANNESBURG, 2 JUNI. De Nationale Vredesmacht van Zuid-Afrika is op een fiasco uitgelopen. De nieuwe minister van defensie, Joe Modise, heeft besloten de macht van tweeduizend soldaten met ingang van vandaag te ontbinden, na een kort bestaan van vier maanden.

De vredesmacht was ingesteld door het Zuidafrikaanse overgangsbestuur waarin alle partijen zitting hadden. Zij moest als neutrale derde naast het Zuidafrikaanse leger en de politie zorgen voor een vreedzaam verloop van de verkiezingen. Soldaten van de legers van de verschillende thuislanden, de Zuidafrikaanse strijdmacht en het ANC-bevrijdingslegertje Umkhonto we Siszwe kregen een stoomcursus van deskundigen van de Franse en Britse oproerpolitie.

Van het begin af aan werd de vredesmacht geplaagd door conflicten en mislukkingen. Uit het kamp in Bloemfontein kwamen berichten over insubordinatie, dronkenschap en gevechten. Het overgangsbestuur moest ingrijpen bij een staking voor een salarisverhoging. Bij de eerste poging om de vrede te bewaren, in de zwarte woongebieden ten oosten van Johannesburg, bleek de vredesmacht niet berekend op haar taak.

Bij schermutselingen met bewoners van een arbeiderspension werd een Zuidafrikaanse fotograaf doodgeschoten, waarschijnlijk door een lid van de vredesmacht. Het Zuidafrikaanse leger nam binnen korte tijd de taak van de vredesmacht over, mede op aandringen van de bewoners van de zwarte woongebieden. De Nationale Vredesmacht ging terug naar zijn kamp en is tijdens de verkiezingen niet ingezet.

De soldaten gaan nu terug naar hun eigen troepen, waar ze worden voorbereid op de samensmelting van alle legers in het nieuwe Zuidafrikaanse leger. De vredesmacht was mede bedoeld als oefening voor die fusie. Militaire deskundigen wijten de mislukking van de vredesmacht vooral aan de korte opleidingstijd. De hele operatie heeft de staat naar schatting tweehonderd miljoen rand (honderd miljoen gulden) gekost.