Moslims verschijnen niet in Genève

SARAJEVO, 2 JUNI. Ondanks optimistische verwachtingen bij internationale bemiddelaars was vanmiddag nog niet zeker, zijn de moslims vandaag niet naar Genève gekomen voor deelname aan het hervatte vredesoverleg. Aan hun voorwaarde, dat de Bosnische Serviërs zich eerst uit Gorazde moeten terugtrekken, was vanochtend niet voldaan.

Gisteren nog hadden de VN-gezant in ex-Joegoslavië, Yasushi Akashi, en de Russische bemiddelaar Valeri Tsjoerkin na overleg met de Serviërs gezegd te verwachten dat de moslims vandaag naar Genève komen. Ze baseerden die verwachting op de belofte van de Serviërs, zich uit Gorazde terug te trekken. Vandaag maakte echter een VN-woordvoerder in Sarajevo bekend dat de Serviërs zich niet aan die belofte hebben gehouden. Vanmiddag werd duidelijk dat de moslims niet in Genève zouden verschijnen.

In Genève wilden de internationale bemiddelaars de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren bewegen, dat vier maanden van kracht zou moeten blijven - lang genoeg volgens de bemiddelaars om een vredesregeling op papier te krijgen. De moslims verzetten zich al geruime tijd tegen een lang bestand, omdat het de territoriale veroveringen van de Serviërs zou bestendigen.

De moslims eisen dat de Serviërs hun militairen uit het centrum van Gorazde terugtrekken voordat ze weer aan vredesbesprekingen willen deelnemen. De Serviërs mogen geen militairen hebben binnen een straal van drie kilometer rond Gorazde. De VN erkennen dat de Serviërs daar wel soldaten hebben, maar vinden dat het er maar weinig zijn. Een niet nader geïdentificeerde woordvoerder van de VN verweet de moslims gisteren het vredesproces te saboteren door de toepassing van “een onderhandelingstruc” - de voorwaarde over Gorazde.

De vice-president van Bosnië, Ejup Ganic, zei gisteren te beseffen dat “ons gebrek aan medewerking kan worden verweten als we niet aan het vredesoverleg deelnemen”. “Maar het punt van Gorazde raakt de kern van het vredesproces”, aldus Ganic. “Als de Serviërs geen gevolg geven aan de door een NAVO-ultimatum bekrachtigde VN-resolutie, en als de VN het de Serviërs dan naar de zin proberen te maken, wat hebben onderhandelingen en akkoorden dan voor zin?” zo vroeg hij zich af.