Lichtjaren

Met alle waardering voor de prominente plaatsing van het bericht over de ontdekking door de Hubble Telescope in NRC Handelsblad van 27 mei wijs ik erop, dat de afstand van M87 ad 50 miljoen lichtjaar niet circa 3000 miljard = 3 maal 10 km bedraagt, maar 50 maal 10 maal 365 dagen maal 24 uur maal 60 minuten maal 60 seconden maal 300.000 km = 4,7 maal 10 km. Dit is zo'n slordige 150 miljoen maal verder dan het bericht stelt. Voor ons voorstellingsvermogen maakt het geen enkel verschil, omdat we dergelijke afstanden sowieso niet kunnen bevatten, maar toch: deze schaalfout toegepast op ons zonnestelsel zou de afstand van onze aarde tot de zon reduceren tot één enkele kilometer. Een weinig aanlokkelijke gedachte.

    • E.E van der Schaaf
    • Hengelo O