Kappen (2)

Hoewel het op zichzelf verheugend is dat een fraai gebied als het Aekingerzand voor verdere verloedering wordt gespaard, verdient naar mijn mening het artikel van Marion de Boo 'Kappen voor moeder natuur' desondanks een aantal kanttekeningen (W&O 21 april)Het Staatsbosbeheer (SBB) is momenteel verwikkeld in een bikkelharde overlevingsstrijd. Onlangs heeft SBB met Falkplan een stel kaarten uitgegeven die geen ander doel dienen dan de public relations van het eigen bedrijf - het bezit van Natuurmonumenten en andere natuurterreinen wordt daarin niet vermeld. Gelet op de uitgaven die er al zijn is dit een zinloos initiatief.

“De filosofie hierachter”, schrijft De Boo, “is dat men van soortenbeheer wil overschakelen op minder intensief en liefst grootschalig procesbeheer” Het SBB heeft geen filosofie, hooguit een visie, maar gelet op de ervaringen uit het verleden met de ingenieurs van SBB, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, is enig wantrouwen wel op z'n plaats. Grootschalig procesbeheer? Internationaal gezien geldt dat in Nederland alleen voor de Waddenzee. Wil er in het gebied tussen Vledder-Diever en Hooger Smilde-Appelscha, Elsloo sprake zijn van een grootschalig procesbeheer, dan zullen secundaire wegen moeten verdwijnen. Jan de toerist zal dan moeten leren dat hij alleen per benenwagen of fiets welkom is. Maak dat projectontwikkelaars en bezitters van tweede huizen maar eens duidelijk.

“Je kunt je energie beter gebruiken om een groot gebied goed te beheren dan om te proberen al die snippers in stand te houden”, zegt Kersies van SBB. Het huidige beleid is gebaseerd op recente ervaringen met die snippers maar welk idee zit er achter? Worden in de nabije toekomst de snippers buiten de ecologische hoofdstructuur verkocht aan de hoogstbiedende? Zoals onlangs het ministerie van onderwijs schoolsportvelden wenste te verkopen? Het zijn juist die vele kleinere terreinen die nog iets vertellen over de historie van het Nederlandse landschap. Maar de overheersende mentaliteit bij veel projectontwikkelaars is: 'The winner takes it all en history is bunk'.

    • Fred Meijer