Informateurs lichten na formatie de Kamer in

DEN HAAG, 2 JUNI. De informateurs zullen de Tweede Kamer na afloop van de formatie inlichten over hun werkzaamheden. Dat zei D66-informateur Vis gisteravond in reactie op debat gistermiddag, op verzoek van GroenLinks fractievoorzitter Rosenmöller, waarin de Kamer om dergelijke rapportage gevraagd had.

Vis verklaarde echter ook dat de informateurs zeker geen “verantwoording” zullen afleggen aan de Kamer. Die zijn zij alleen verschuldigd aan de Koningin.

Rosenmöller eiste gisteren meer openheid in deze fase van de kabinetsformatie. Hij verzocht om een eindverslag en om een mondelinge of schriftelijke tussenrapportage. Eind vorig jaar nam de Kamer tijdens de debatten over de politieke en staatkundige vernieuwing een motie aan van de leden Mateman (CDA) en Jurgens (PvdA) waarin wordt uitgesproken dat het wenselijk is dat informateurs na afloop beschikbaar zijn om de Kamer in te lichten over hun werkzaamheden. De hele Kamer was toen van mening dat “het als een tekort wordt ervaren in onze parlementaire democratie dat de Kamer zelf geen inlichtingen kan vragen aan 'informateurs'.”

Woordvoerders van de anderen partijen verzetten zich gistermiddag tegen het idee van een tussentijdse rapportage. Mateman vond dat 'zijn' motie niet gebruikt mag worden voor “een destructieve poging om de broedende kippen te storen”.

Overigens heeft alleen PvdA-fractievoorzitter Kok in zijn advies aan de koningin verwezen naar de motie Jurgens/Mateman om een zekere openbaarheid over het proces van formatie te garanderen. Volgens goed ingelichte kring hebben de andere fractievoorzitters dat met opzet nagelaten omdat zij niet zitten te wachten op meer openbaarheid over de onderhandelingen. GPV-woordvoerder Schutte vroeg Van Mierlo en Bolkestein hierover gistermiddag tevergeefs om opheldering.