Identificatieplicht

Onlangs bezorgde het attente ministerie van justitie een fraaie brochure waarin 'alles over de identificatieplicht'.

De conclusie van de brochure luidt: “dat het gewoon het handigst is om uw ID-bewijs altijd op zak te hebben!” Dat betekent dat 65-plussers altijd twee ID-bewijzen bij zich dienen te hebben. Zij immers zijn in zeer vele gevallen aangewezen op het (ook door de overheid aanbevolen) openbaar vervoer: bus, tram, metro, spoor. Om de voor hen bestemde, terecht voordeliger strippenkaarten en spoorkaartjes te mogen gebruiken of te kunnen kopen dienen zij hun Pas-65 altijd te kunnen tonen. De noodzakelijke bestrijding van fraude en criminaliteit, door de brochure genoemd als bestaansreden voor de identificatieplicht, lijkt mij met de Pas-65 ook wel mogelijk. Een wezenlijk verschil tussen de afgebeelde gemeentelijke identiteitskaart en de ook door de gemeente verstrekte Pas-65 zie ik niet. Alleen de verschuldigde leges verschillen aanmerkelijk. Heeft men in Den Haag 'die lastige oudjes' weer eens over het hoofd gezien? Misschien is het voor het kersverse Algemeen Ouderen Verbond in de Tweede Kamer een mooie gelegenheid in dezen op te komen voor de bezitters van de voor zeer velen noodzakelijke Pas-65.

    • Prof. Em. Dr. E.G.A. Galama