Griekenland (2)

Athene's oude Megáli Idéa rijst de pan weer uit en de Griekse 'aanpassingen' van de oude geschiedenis zoemen vrijwel onweerlegd in 't rond. Zo is de bewering dat de 'zon van Vergina het oude symbool van de Griekse provincie Macedonië' is (NRC Handelsblad van 24 mei) op onjuist. Deze zestienstralige bone of contention is nog geen twintig jaar bekend. Zij is voor het eerst aangetroffen in 1977, op een gouden kistje met de botten van (vermoedelijk) Filippos II van Macedonië, de vader van Alexander de Grote.

De nieuwe Griekse kreet 'Macedonia is Greek for over 4000 years' is boerenbedrog. Met haar herschreven historie beoogt de Griekse regering het negatieve vonnis van de oude ellenodíkai (de rechters die iemands 'grieksheid' vaststelden) te annuleren en de oude Macedoniërs postuum tot Grieken te naturaliseren. Tegelijkertijd poogt zij de wereld wijs te maken dat de grenzen van het oude Macedonië samenvielen met die van de Griekse provincie van die naam. Zij wil de Republiek Macedonië het recht op die naam ontzeggen, ook al omdat zijn inwoners een andere taal zouden spreken dan hun voorouders. Maar dat argument snijdt, zelfs als ooit mocht blijken dat het oude Macedonisch géén Proto-oudslavisch was, geen hout. Wie spreekt er in Frankrijk nog Frankisch? 't Is triest voor Athene, maar Filippos II's campagne leidde in feite tot het omgekeerde van hun loze kreet: “Greece was Macedonian for 170 years.”

    • Anastas Kukuvic