Algerije: akkoord met schuldeisers

PARIJS, 2 JUNI. Algerije heeft gisteren overeenstemming bereikt met crediteurenlanden, verenigd in de Club van Parijs, over een herschikking van zijn buitenlandse schuld. Het akkoord bespaart het land volgens bronnen in Parijs de komende twaalf maanden ongeveer 5 miljard dollar aan aflossing en rentebetalingen.

Algerije krijgt hierdoor een adempauze om de economische en politieke crisis te boven te komen. Vorige week gaf het Internationale Monetaire Fonds (IMF) al zijn goedkeuring aan een standby-krediet van 1,04 miljard dollar.

De totale buitenlandse schuld van Algerije beloopt 26 miljard dollar. Volgens het akkoord met de Club van Parijs worden betalingsverplichtingen voor de komende twaalf maanden doorgeschoven naar de periode 1998-2009. Volgens bronnen bij de Club van Parijs wordt hierdoor de 86 procent van zijn exportinkomsten die Algerije aan schuldverplichtingen moet besteden tot de helft teruggebracht.

Dit jaar moest Algerije ongeveer 8 miljard dollar aan rente en aflossing betalen. Buitenlandse regeringen nemen 60 procent van de totale Algerijnse buitenlandse schuld voor hun rekening, de rest komt grotendeels voor rekening van de commerciële banken. Met hen kan na de gisteren gesloten overeenkomst nu waarschijnlijk een soortgelijk akkoord worden bereikt, terwijl bovendien de weg voor nieuwe kredieten aan Algiers is vrijgemaakt.

De Algerijnse economie is in een diepe crisis geraakt door dalende olie-inkomsten en een gewelddadige campagne van Islamitische militanten om de regering omver te werpen. Volgens bronnen in Parijs is Algerije geen schuld kwijtgescholden en is het land van plan zijn schuldverplichtingen te blijven nakomen. Er waren vooral liquiditeitsproblemen ontstaan omdat de meeste verplichtingen kortlopen (circa drie jaar) zijn.

Frankrijk, de voormalige koloniale mogendheid in Algerije, is de grootste crediteur, gevolgd door de Verenigde Staten, Italië, Duitsland en Japan. Parijs heeft voor 20 procent bijgedragen in de gisteren overeengekomen herschikking van de schuldverplichtingen. (Reuter)