Stellingen

De PvdA had bij de verkiezingen van 1994 enorm op haar verkiezingsbudget kunnen besparen. Met het nogmaals ophangen van de bij de vorige verkiezingen gebruikte 'Tijd voor een ander beleid'-posters had men kunnen volstaan.

J. Berveling, Rijksuniversiteit Groningen

Het is verstandiger lokale oplossingen voor universele problemen te zoeken dan universele oplossingen op lokale problemen toe te passen.

P.J. Oyarzum, LU Wageningen

Voor een fietser lijken stoplichten korter op rood te staan dan voor een automobilist.

M.J. Rutka, Technische Universiteit Delft

Een van de positieve effecten van het toenemend aantal vrouwelijke arts-assistenten is de aanzienlijk verbeterde leesbaarheid van de medische status.

M. Huiberts, Rijksuniversiteit Limburg

Er zijn mensen die denken dat hun waarde stijgt, evenredig met het aantal vakantiedagen dat zij per jaar overhouden.

S. Biesterveld, LU Wageningen

Gezien zijn/haar grote aandeel in bepaalde muziekprodukties, dient in die gevallen eerder de naam van de geluidstechnicus dan die van de artiest op de hoes vermeld te worden.

R.V. van de Ree, Technische Universiteit Delft

Footprinten gaat stapje voor stapje.

R. Visse, Rijksuniversiteit Leiden

De economische consequenties van overbevissing en overbemesting alsmede de invloed van laatstgenoemde op het milieu kunnen worden gereduceerd indien veehouders hun mest door vissers laten uitvaren over zee.

J. Seegers, Rijksuniversiteit Groningen