Regering Iran wijst Britse diplomaat uit

LONDEN/ TEHERAN, 1 JUNI. De Iraanse regering heeft een Britse diplomaat uitgewezen bij wijze van vergelding voor de uitwijzing van een Iraanse diplomaat door Londen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken sprak vandaag van een “volledig ongerechtvaardigde Iraanse reactie”. De Britse regering had zelf in eerste instantie geen ruchtbaarheid gegeven aan de uitwijzing, juist om geen Iraanse wraakoefening uit te lokken. De Iraanse diplomaat, aldus de mededeling van vandaag, was betrokken bij een poging vervalste documenten te verspreiden die moesten aantonen dat de Britse politiek in Bosnië tegen de moslims was gericht.

Een radicale Iraanse krant drong er vandaag bij de Iraanse regering op aan de banden met Groot-Brittannië te heroverwegen in verband met de uitwijzing en met recente Britse beschuldigingen van Iraanse steun voor het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA). De krant, Jomhuri Eslami, sprak van een “propagandacampagne (..) om Amerikaanse politici te behagen”. (Reuter, AFP)