Personeel supermarkt gaat uur korter werken

ROTTERDAM, 1 JUNI. De werknemers met een volledige baan in de supermarkten gaan vanaf volgend jaar juli een uur korter werken. Dat is de uitkomst van het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de ongeveer 175.000 werknemers bij supermarkten.

De Dienstenbond FNV en de werkgevers bereikten gisteravond een akkoord. Belangrijkste onderdeel is het terugbrengen van de gemiddelde werkweek van 38 naar 37 uur medio volgend jaar. In ruil hiervoor zien de bonden af van de in de oude CAO overeengekomen loonsverhoging van 1 procent per 1 april van dit jaar. De arbeidstijdverkorting zou circa 2.000 banen opleveren.

Met de nieuwe CAO sluiten de onderhandelaars van de bond en de werkgevers naadloos aan bij de aanbeveling die sociale partners eind vorig jaar deden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in 1994. Zij raadden de onderhandelaars toen stringente loonmatiging aan en adviseerden eventueel reeds overeengekomen loonsverhogingen alsnog om te zetten in afspraken over werkgelegenheid.

Op het gebied van de werkgelegenheid is verder afgesproken dat via de arbeidsbureaus een project wordt opgezet voor eenvoudig werk voor langdurig werklozen. Zij krijgen een jaar lang een loon dat lager is dan de laagste loonschaal in de branche, maar wel hoger ligt dan het minimumloon. Ook is overeengekomen dat werknemers met een volledige baan meer mogelijkheden krijgen om in deeltijd te werken. Deeltijdwerkers en hulpkrachten krijgen daarbij voorrang om meer te werken als ze dat willen. Het CAO-akkoord omvat verder afspraken om het werken in de supermarkten veiliger te maken. Voor iedere winkel wordt een risico-inventarisatie opgesteld.

De Industriebond FNV zal de CAO bij Heineken, waartegen de bond eind april ongeveer een week heeft gestaakt, toch tekenen. Dat is de conclusie van de ledenvergaderingen die de FNV-bond de afgelopen tijd heeft gehouden. Het belangrijkste argument om toch te tekenen is dat de bond niet buitenspel wil staan bij komend overleg met de directie van Heineken over veranderingen in het sociale beleid.