Personalia

Oud-bisschop R.Ph. Bär van Rotterdam is benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem maandag in het Torentje uitgereikt door premier Lubbers. Bär krijgt de onderscheiding voor zijn “gote verdiensten”, ook buiten de rooms-katholieke kerk. Over gevoelige materies en in moeilijke jaren heeft Bär de samenleving van adviezen gediend, aldus Lubbers.