Partners formatie eens over sociale verzekering

DEN HAAG, 1 JUNI. De drie onderhandelende partijen PvdA, VVD en D66 zijn het eens geworden over een regionale uitvoering van de sociale verzekeringen (ZW, WAO, WW).

De fractiespecialisten Linschoten (VVD), Schimmel (D66) en Buurmeijer (PvdA) hebben een notitie naar de onderhandelaars Kok, Van Mierlo en Bolkestein gestuurd waarin ze hun voorstel schetsen. Zij kiezen daarin voor regionale besturen waar sociale partners en gemeenten in vertegenwoordigd zijn, maar die de feitelijke uitkeringsverzorging uitbesteden aan administratiekantoren. Dat kunnen ook de uitvoeringskantoren van de bedrijfsverenigingen zijn. Als het monopolie, dat de negentien bedrijfsverenigingen nu nog bij de uitvoering van de sociale verzekeringen hebben, maar wordt doorbroken.

De betreffende regionale besturen krijgen volgens de plannen van PvdA, VVD en D66 een onafhankelijk voorzitter. Bovendien komt er één landelijk bestuur met een onafhankelijk voorzitter waarvan de leden door de regionale besturen worden aangewezen en een onafhankelijk landelijk keuringsinstituut. Het gaat daarbij om een publiekrechtelijk orgaan. De regionale besturen zijn verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de arbeidsvoorziening (de arbeidsbureaus), de uitvoerders van de sociale verzekeringen en de gemeentelijke sociale diensten.

De voorstellen zijn in lijn met de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie-Buurmeijer, die vorig jaar onderzoek deed naar de uitvoeringsorganen sociale verzekeringen. De Tweede Kamer nam in het debat daarover een motie aan van toenmalig PvdA-fractievoorzitter Wöltgens, waarin de opheffing van bedrijfsverenigingen werd aangekondigd. Alleen het CDA stemde toen tegen. Ook nam de Tweede Kamer een motie van D66-leider Van Mierlo aan, waardoor tot de instelling van een onafhankelijk keuringsinstituut werd besloten. De voorstellen vormen een breuk met de naoorlogse uitvoeringspraktijk van de sociale verzekeringen. De drie onderhandelaars Linschoten, Schimmel en Buurmeijer hebben sinds het weekeinde aan hun voorstel gewerkt. De drie fractievoorzitters kunnen daar vanaf wijken. Maar de fractiespecialisten zijn het zo eens dat niet verwacht wordt dat de onderhandelaars de voorstellen zullen wijzigen.

De sociale partners (werkgevers, werknemers) zijn verrast door het politieke initiatief om de bedrijfsverenigingen op te heffen. In de Sociaal-Economische Raad zijn zij het juist eens geworden om de uitvoering per bedrijfstak te organiseren. Daarmee blijven zij bij de uitvoering betrokken.