Palestijnen klagen over hooghartige aanpak door Israel

TEL AVIV, 1 JUNI. PLO-leider Yasser Arafat is van plan zijn voor midden juni aangekondigde bezoek aan Jericho uit te stellen tot de beloofde internationale financiële hulp aan de Palestijnse autonomie op gang komt. “Waarom zou hij het risico nemen van tegen hem in Jericho demonstrerende Palestijnse politie-agenten die al maanden geen wedde hebben gekregen”, zeiden gisteren Palestijnse bronnen in Jeruzalem die nauwe contacten met Arafat hebben. “De wereld zegt tegen ons dat we eerst onze instellingen moeten opzetten voordat de kassa gaat rinkelen. Maar zonder directe hulp zijn we niet in staat om ons in de autonomieën te organiseren.”

Als voorbeeld gaven de Palestijnen de weigering van de Israelische douane om de door Duitsland geschonken apparatuur voor het Palestijnse radiostation zonder betaling van invoerrechten vrij te geven. “Moeten wij voor deze gift invoerrechten betalen? Dat is toch onbegrijpelijk en bovendien niet te rijmen met het akkoord van Oslo. In ieder geval hebben we het geld niet om de invoerrechten te betalen. Mocht Arafat al kort na 15 juni naar Jericho komen dan is er geen Palestijns radiostation in de lucht om hem welkom te heten.”

Volgens een publikatie van de Palestijnse economische raad hebben de Wereldbank en verscheidene donorlanden voor 1994 hulp in de orde van grootte van 613 miljoen dollar aan de Palestijnse bestuursautonomie toegezegd. “Op papier is het wel in orde, maar als het geld niet komt stort de Palestijnse bestuursautonomie in elkaar. Dan zal anarchie het van de orde winnen.” In de Israelische pers verschenen vanmorgen berichten dat Israel, als de nood aan de man komt, financieel zal bijspringen. Wellicht daarop vooruitlopend zeiden de Palestijnse bronnen dat “het soepel draaien van de autonomie een Israelisch belang moet zijn.” De Israelische minister van buitenlandse zaken Shimon Peres maakt er tegenwoordig in het buitenland een gewoonte van voor de financiële belangen van de Palestijnen op te komen.

Niettemin constateren de Palestijnen dat er sprake is, na een periode van handschudden en soms zelfs kussen, van een psychologische breuk tussen Israeliërs en Palestijnen. “Dat kan fataal zijn voor de praktische uitvoering van de autonomie-akkoorden”, zeiden de Palestijnse bronnen. “Wij worden door de Israeliërs hooghartig behandeld, alsof er niets is veranderd, alsof ze het vredesproces met ons, en de prijs die daar voor moet worden betaald, nog niet hebben verteerd.” De Palestijnen wezen op de manier waarop president Ezer Weizman PLO-leider Yasser Arafat onlangs toesprak in Johannesburg. “Nelson Mandela, Arafat en Weizman zaten in een kamer. Na wat beleefdheidsopmerkingen verliet Mandela zijn twee gasten. 'Waarom heb je het terrorisme niet veroordeeld?' was de openingszin van Weizman.”

“Dat is toch geen manier om een gesprek met het symbool van de Palestijnse revolutie te beginnen. Waarom moet Arafat zo behandeld worden? Is hij geen gelijke partner, heeft hij niet voor vrede gekozen”, zeiden de Palestijnse bronnen, die bij het onderhoud in Johannesburg aanwezig waren.

Volgens deze zegslieden “weet Arafat dat hij een slecht akkoord met Israel heeft gesloten. Maar hij wilde zijn volk voor de eerste maal in de geschiedenis hoop geven en hij is er zeker van de juiste weg te hebben gekozen”.

De door Arafat onderkende zwakke plekken in de autonomie-akkoorden zijn koren op de molen van de Palestijnse oppositie. Daarom, zo legden de Palestijnse bronnen uit, heeft Arafat nu al de kwestie-Jeruzalem naar voren gehaald. “Zich afzetten tegen Israel is zijn manier om het akkoord met Israel onder zijn eigen volk te verdedigen.”

Premier Yitzhak Rabin heeft gisteren tegen de parlementscommissie voor buitenlandse zaken en defensie gezegd dat Israel geen Palestijnse autonomie-instellingen in Jeruzalem zal dulden. Volgens de autonomie-akkoorden moeten die in Jericho worden gevestigd, zei hij. “Als ze zich daar niet bij neerleggen zullen we ze een handje helpen.” Arafat heeft volgens Rabin Israel nog niet verzocht hem toe te staan Jeruzalem te bezoeken. Rabin achtte de tijd voor zo'n bezoek nog niet rijp, maar over twee jaar zou het wel kunnen.

Ondertussen heeft Israel de bewegingsvrijheid van Jibril Rajoub, hoofd van de Palestijnse binnenlandse veiligheidsdienst voor de Westelijke Jordaanoever, tot Jericho beperkt. Deze maatregel volgt op anti-Israelische uitspraken van Rajoub tijdens bezoeken aan de Westelijke Jordaanoever en in Israel.

    • Salomon Bouman