Ontwikkeling gerangschikt

Grafiek: Canada is het meest ontwikkelde land ter wereld volgens het vandaag gepubliceerde 'Human Development Report' van de Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties (UNDP). Het land voert een ranglijst van 173 landen aan waarin het welzijn van mensen wordt vergeleken. Maatstaf is de zogenoemde ontwikkelingsindex, die economische factoren als het bruto nationaal produkt (BNP) per hoofd van de bevolking en de koopkracht met sociale indicatoren als de levensverwachting en het gemiddelde onderwijspeil van de bevolking combineert.

Nederland bezet, evenals vorig jaar, de negende plaats. Duitsland en België staan lager op de ranglijst (respectievelijk op de elfde en dertiende plaats), hoewel de inwoners meer verdienen en langer naar school gaan. Ze leven echter korter. Japan, lijstaanvoerder in 1990, 1991 en 1993, staat dit jaar op de derde plaats. Guinee sluit de lijst. Volgens het rapport hebben alle 173 landen sinds 1960 vooruitgang geboekt. In 1960 was 72,6 procent van de wereldbevolking laag ontwikkeld. Op dit moment valt nog slechts 34,5 procent onder deze noemer. Gemiddeld is de levensduur van mensen in de ontwikkelingslanden 56 jaar, gaan ze twee jaar naar school en bedraagt het BNP per hoofd van de bevolking ongeveer 2.000 gulden.

    • Kim Wannet