Oeso: Z-Korea moet marktgerichter zijn

PARIJS, 1 JUNI. Zuid-Korea kan zijn sterke economische groei alleen volhouden indien het meer ruimte geeft aan particuliere initiatieven en zich meer laat leiden door marktsignalen. Overheidsbemoeienis en regulering moeten worden verminderd. Het tot nu gevoerde beleid is niet meer toegesneden op de eisen van de wereldmarkt.

Dit staat in het gisteren gepubliceerde rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarin 25 industrielanden samenwerken. Het is voor het eerst dat de OESO een rapport over Zuid-Korea maakt. Het land, dat al in enkele werkgroepen deelneemt, wil in 1996 tot de OESO toetreden en een functionaris van de organisatie gaf gisteren aan dat hiertegen geen bezwaren bestaan. De publicatie van het rapport is een eerste stap. Onlangs trad Mexico als eerste land uit de Derde Wereld toe tot de OESO.

In 1953 aan het eind van de Koreaanse oorlog bedroeg het inkomen per hoofd slechts 1 procent van het OESO-gemiddelde, nu ligt het jaarinkomen van ruim 7.000 dollar op een derde van dit gemiddelde.

De economische expansie is vooral gebaseerd op de export. Volgens de OESO moeten belangrijke veranderingen worden doorgevoerd om de export op peil te houden. In het rapport staat dat doelmatiger gebruik moet worden gemaakt van arbeidskrachten. Verder moet de technologische vernieuwing worden bevorderd. De OESO bepleit deregulering in met name de financiële sector. Hierdoor kunnen spaargelden efficiënter worden benut voor investeringen.

De aanbevelingen zijn voor een belangrijk deel terug te vinden in het lopende vijfjarenprogramma, dat voorziet in hervormingen op het gebied van financiën en handel. Volgens de OESO is het van het grootste belang de marktpartijen in binnen- en buitenland ervan te overtuigen dat het hervormingsproces onomkeerbaar is en binnen een bepaalde tijd wordt voltooid.

De OESO is tamelijk optimistisch over de groeivooruitzichten. Vorig jaar groeide de economie met 5 procent, wat in vergelijking met andere Aziatische 'tijgers' tegenviel. Dit jaar verwacht de OESO dat de groei zich herstelt tot het “normale” niveau van 7 procent. (AP, ANP)