Nederlandse topdriebanders keren biljartbond de rug toe

DEN HAAG, 1 JUNI. De Nederlandse topdriebanders hebben besloten zich af te scheiden van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, vooral om het amateurisme te ontlopen. Door hun stap riskeren ze schorsingen of royement door de KNBB.

De afsplitsing is versneld doorgevoerd omdat de KNBB van de driebanders vroeg voor 1 september te kiezen voor de overkoepelende Europese- en wereldbond, de CEB en UMB. Ze mogen dan geen niet-erkende toernooien meer spelen, zoals die van de profsectie BWA. De biljarters willen dat niet, mede omdat de CEB hen niet voldoende te bieden heeft.

CEB en UMB hebben een nieuwe toernooicyclus met een totaal prijzengeld van 550.000 gulden gelanceerd, maar dat is zelfs ruimschoots minder dan in de eredivisie omgaat. Ruim vijftig Nederlandse driebanders zijn al eerder geschorst voor CEB- en UMB-evenementen. Door het tekenen van de verklaring hadden ze hun schorsing kunnen 'afkopen'.

Sinds de intrede van de Duitser Bayer halverwege de jaren tachtig, die het topdriebanders mogelijk maakte van biljarten hun beroep te maken, doet de Stichting Driebanden Nederland pogingen professioneel driebanden ingevoerd te krijgen in Nederland. De samenwerking met de KNBB wordt daarbij als frustrerend ervaren.

Secretaris Du Fossé van de KNBB zegt dat het bondsbestuur op korte termijn bij elkaar komt om de nieuwe situatie te bespreken. (ANP)