ILO uit kritiek op kinderarbeid in Aziatische landen

GENEVE, 1 JUNI. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft kritiek op Thailand, India en andere Aziatische landen wegens het schenden van internationale verdragen betreffende kinderarbeid.

In haar jaarraport schrijft de ILO dat miljoenen kinderen overal ter wereld leven in de “onaanvaardbare ellende van gedwongen werk of prostitutie”. De organisatie roept alle landen op om een einde te maken aan sex-toerisme, dat vooral in Zuidoost-Azië wijdverbreid is. Volgens de ILO werken er in Thailand circa 800.000 kinderen in de prostitutie. Zij worden onder meer 'geworven' door middel van handel en ontvoering. Velen zijn afkomstig uit naburige landen als Laos, Cambodja en Birma. Ook zijn veel kinderen werkzaam in illegale textielateliers. In India doen veel kinderen gevaarlijk werk. “Kinderen moeten boven hun krachten werken”, aldus de ILO, “en werk doen dat hun gezondheid, veiligheid en fysieke en psychologische ontwikkeling in gevaar brengt.” (AP)