Huren omhoog met bijna vijf procent

DEN HAAG, 1 JUNI. De huren van sociale huurwoningen gaan 1 juli gemiddeld met 4,77 procent omhoog. Dit blijkt uit berekeningen van de Nationale Woningraad, een overkoepelende organisatie van woningbouwcorporaties. In 1993 bedroeg de gemiddelde huurverhoging 5,16 procent. De corporaties mogen tegenwoordig voor een deel zelf beslissen over de huurverhoging. Maximaal mag de verhoging zes procent bedragen, maar de corporaties kunnen voor bepaalde woningen ook geheel afzien van een huurverhoging of zelfs tot huurverlaging overgaan. Wel moeten ze er van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) voor zorgen dat de huren van hun woningen gemiddeld met ten minste 4,25 procent stijgen. Uit het onderzoek van de Nationale Woningraad blijkt dat 30 procent van de sociale huurwoningen 5,5 procent duurder worden en dat 47 procent daaronder blijft.