FNV bepleit beperking rente-aftrek op hypotheek

DEN HAAG, 1 JUNI. De FNV vindt dat de aftrek van hypotheekrente en rente op leningen voor andere consumptieve bestedingen moet worden beperkt. Door deze rente-aftrek komt de progressiviteit in de belastingtarieven onvoldoende tot uiting, meent de vakcentrale.

Voor bruto inkomens boven de 100.000 gulden komt het draagkrachtbeginsel “onvoldoende” tot uitdrukking, schrijft de FNV in de Inkomensnota die vanmiddag is gepubliceerd. Beperking van de aftrekposten zou ertoe leiden dat mensen met hogere inkomens zwaardere lasten te dragen krijgen.

In de nota pleit de vakcentrale voor volledige individualisering van het belastingstelsel. Daartoe wil de FNV het kostwinnersvoordeel in de inkomstenbelasting geleidelijk afschaffen. De belastingvrije som, het bedrag waarover iemand met een baan geen belasting hoeft te betalen, moet voor iedereen gelijk worden. Dat is nu voor een kostwinner, meestal een getrouwde man wiens vrouw geen baan heeft, tweemaal zo hoog als voor tweeverdieners (respectievelijk 11.850 gulden en 5.925 gulden). Ook de 'paarse' partijen (PvdA, VVD en D66) staan op dit standpunt.

Ook bepleit de FNV 'ecologisering' van het fiscale systeem. De vakcentrale zegt in zijn nota “de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met een streven naar een duurzame samenleving” te aanvaarden . Dat houdt in dat er geen compenserende looneisen worden gesteld als de overheid hogere milieulasten rechtstreeks aan de consument oplegt.

De FNV wil de leeftijdsschalen in de CAO “geleidelijk” vervangen door ervaringsschalen. De vakcentrale wil bij iedere CAO-ronde de 'vakvolwassen-leeftijd' met één jaar verlagen. Deskundigheid en opleiding moeten naar de mening van het FNV meer worden beloond.