Raad geeft een negatief advies over wijziging van het Deltaplan

ROTTERDAM, 28 MEI. De Raad voor het Cultuurbeheer heeft minister d'Ancona van WVC deze week negatief geadviseerd over de verandering in het Deltaplan-beleid, die de Mondriaan Stichting eerder deze maand aan de minister had voorgesteld. De Mondriaan Stichting, die zegt met financiële tekorten te kampen, wil de criteria voor het verstrekken van Deltaplan-subsidies aan niet-rijksmusea ingrijpend veranderen.

Alleen rijksmusea zouden volgens de plannen van de Stichting in de toekomst in aanmerking komen voor subsidie. Subsidies voor het behoud en beheer van kerkschatten en andere cultuurhistorische objecten buiten de rijksmusea zouden daarmee vervallen. Tevens, stelt de Mondriaan Stichting, moet er een tweede selectieprocedure komen voor de projecten, die door de Rijksdienst Beeldende Kunst zijn goedgekeurd.

De Mondriaan Stichting nam in 1993 de uitvoering van een groot aantal subsidieregelingen op het gebied van de beeldende kunsten over van het ministerie van WVC. De stichting wordt bemand door voormalige WVC-ambtenaren. Het ministerie zou zich daardoor voortaan kunnen concentreren op haar kerntaak, het maken van cultuurbeleid.

De stichting beschikt over een jaarbudget van 21 miljoen gulden, waarvan ruim 6 miljoen gulden is bestemd voor het behoud en beheer van voorwerpen in het kader van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud. De Mondriaan Stichting krijgt meer subsidie-aanvragen dan zij kan honoreren. Zij verwacht voor dit jaar al een financieel tekort van een miljoen gulden.

De Raad voor het Cultuurbeheer stelt in haar brief aan de minister dat er 'in het veld de nodige twijfels bestaan over het realiteitsgehalte van het tekort bij de Mondriaan Stichting'. Zij raadt de minister aan de omvang van het tekort te onderzoeken. Ook vindt de raad het principieel onjuist dat de stichting beleidswijzigingen voorbereidt.