Kosto bepleit aanstelling voor ex-gevangenen

DEN HAAG, 26 MEI. Staatssecretaris Kosto (justitie) wil dat zijn departement ex-gedetineerden in dienst neemt. Hij zei dit vanmiddag op een symposium over de arbeidskansen van ex-delinquenten in Amsterdam.

Tot nu toe neemt de overheid geen mensen in dienst die een strafblad hebben. Kosto vindt het niet aanvaardbaar dat de overheid de marktsector vraagt ex-gedetineerden in dienst te nemen, terwijl de overheid dit zelf, als grootste werkgever in Nederland, niet doet.

Kosto zei dat er op het ministerie van justitie werk te vinden is dat “zonder problemen kan worden toevertrouwd aan iemand die wel eens gezeten heeft”. Hij beseft dat niet elke baan bij voorbaat geschikt is voor ex-delingquenten. “Iedereen zal begrijpen dat er bij justitie ook functies zijn waarmee je moet uitkijken, bij de politie, bij het gevangeniswezen. Het gaat er dan niet om dat je de mensen die je hebt helpen resocialiseren niet vertrouwt, maar dat het risico bestaat dat die mensen chantabel worden.”

Het departement moet daarom serieus onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een strafblad, zei de staatssecretaris vanmiddag op het symposium 'Aan de bak'. Hij voegde eraan toe dat hij als politiek verantwoordelijke niet in de positie is om personeel aan te nemen. “Dat doet geen enkele bewindsman.” Wel zal hij hierover bij de verantwoordelijke ambtenaren op het departement aanbevelingen doen.

Kosto brak vanmiddag een lans voor de grote groep wetsovertreders die al een maatschappelijke achterstand hadden voordat zei met justitie in aanraking kwamen. “Velen hebben vroegtijdig hun opleiding verlaten, velen zijn werkloos of kampen met financiële of sociale problemen.” Nadat ze een delict hebben gepleegd wordt hun poging om werk te vinden alleen maar bemoeilijkt, aldus Kosto.

Volgens Kosto moet de samenleving bereid zijn om die mensen een baan te geven. Hij wees erop dat er “gelukkig” werkgevers zijn die ex-delinquenten binnen hun bedrijf opleiden en in dienst nemen.

In zijn beleidsnota 'Werkzame Detentie' over het gevangeniswezen maakte Kosto eerder dit jaar plannen openbaar om gedetineerden in penitentiaire inrichtingen aan het werk te helpen, met het oog een soepeler integratie na het uitzitten van de gevangenisstraf.