PvdA bepleit legalisering van verkoop XTC-pillen

DEN HAAG, 24 MEI. De PvdA wil dat XTC-pillen vrij in coffeeshops verkocht kunnen worden. Volgens het Tweede-Kamerlid Netelenbos (PvdA) kan met de invoering van een vergunningenstelsel de verkoop van ecstasy (XTC) uit het criminele circuit worden gehaald. Een meerderheid in de Kamer wijst het plan af.

Netelenbos zegt dat een vergunningstelsel ervoor zorgt dat er minder 'vervuilde' pillen op de markt komen.

“Zuivere XTC is eigenlijk geen harddrug, het is een geneesmiddel om af te slanken. Het wordt gebruikt door jongeren om op de been te blijven. Omdat het middel in het criminele circuit zit, worden pillen verkocht die bijvoorbeeld vermengd zijn met cafeïne of met middelen die bij narcose worden gebruikt. Een zuivere pil is niet gevaarlijk”, aldus Netelenbos.

Het huidige beleid ten aanzien van XTC noemt zij 'hypocriet'. “Mensen die pillen in hun bezit hebben worden niet vervolgd. Op houseparty's staan zelfs vaak mensen van de GGD die de XTC-pillen controleren. Ondertussen staat het middel wel op de lijst van verboden harddrugs.”

Een grote meerderheid in de Kamer staat afwijzend tegenover het voorstel van de PvdA.

Het Tweede-Kamerlid A. van der Burg (CDA) is 'hartstikke tegen' de legalisering van welke drug dan ook. Hij noemt het plan van Netelenbos “een losse flodder”. Volgens de VVD is de legalisering van XTC in strijd met de internationale verdragen.

“Als Nederland geïsoleerd de pillen vrij op de markt brengt heeft dat een aanzuigende kracht op het buitenland. Dan komen we van de regen in de drup”, zegt het Tweede-Kamerlid Dees (VVD).

D66 pleit weliswaar voor een legalisering van de softdrugs, maar een wijziging van het strafrecht is daar volgens het Kamerlid Wolffensperger niet voor nodig.

Wolffensperger vindt het plan van Netelenbos strijdig met de internationale verdragen. Met D66 valt er wel te praten over het schrappen van XTC van de lijst van harddrugs.