Tweede dag

Er klonk een meneer op de radio en die was er voor dat de tweede dag werd afgeschaft. Met de tweede dag werd 2e paasdag, 2e kerstdag en 2e pinksterdag bedoeld. Hoewel hij zelf secretaris van het Genootschap der Kerken of zoiets was, meende hij dat de Christelijke gedachte op die dagen niet de boventoon voerde. Dat hadden ze eigenlijk nooit gedaan, vertelde hij, want de Christelijke Gebeurtenis vond altijd maar op één dag plaats, en wel op de Eerste. Die tweede dag was er eigenlijk zo'n beetje bijgesmokkeld in de late middeleeuwen om toch maar weer een dagje vrij te hebben - en daar komt het nog steeds op neer, zelfs op de Eerste dag, want de meeste kerkdiensten op die Eerste dagen zijn afgeschaft, althans de bijzondere kerkdiensten.

Omdat het radio was kon je bellen.

Ik heb over dat bellen twee vragen.

1. Hoe weten die mensen in 's hemelsnaam dat telefoonnummer en 2. sinds wanneer is radio bellen? Dat is er sinds de middeleeuwen zo'n beetje ingeslopen en het komt er nu op neer dat niet alleen naar het gekwaak van daarvoor opgeleide medewerkers zit te luisteren maar ook nog naar de verongelijkte toon van daarvoor in het geheel niet opgeleiden.

Maar goed. Deze meneer van de kerk had die stelling, en daar voegde hij aan toe dat die dagen wat hem betrof best ingeruild mochten worden voor godsdienstige feestdagen van andere geloven, waarmee we dan uitdrukking konden geven aan het feit dat ons land een pluriforme bevolking had.

Niets op tegen en misschien heel juist.

Die heilige feestdagen van ons zijn toch zo'n beetje afgeleid van heidense feesten, laten we wel wezen, en de Christelijke gebeurtenissen zijn als het ware met de haren bijgesleept om het frivole karakter weg te poetsen, en vervolgens gebruiken we die dagen om te zwelgen in voedsel, verdriet en verwanten.

Of we zitten 5 uur in de auto op weg naar een strand te ver.

Nu had de mevrouw van het programma gedacht dat er misschien wel weinig bellers zouden zijn, dus had ze een reporter naar een bejaardenhuis gestuurd (ik heb het ook maar van horen zeggen dus misschien was het wel een weeshuis voor ouderen) die aan de in de koffiezaal aanwezigen de vraag stelde of tweede paasdag en zo maar afgeschaft moest worden.

En wat denkt dat U die mensen zeiden?

U zult het niet willen geloven maar al die lui waren daar tegen. Die vonden het prima dat de mensen 's een dagje vrij hadden. D'r werd hard genoeg gewerkt, een dagje vrij dat kon heel geen kwaad. Daar hadden we lang genoeg voor gevochten niet.

Over het feit dat de kerkelijke secretaris bedoeld had die dagen te ruilen tegen andere dagen van een ander geloof, daar werd door de reporter niet over gerept.

Intussen werd toch gebeld.

Er was een meneer die zei dat hij wel degelijk ter kerke ging, dat het hem wel om de christelijke achtergrond ging en dat hij die tweede dag dan hard nodig had voor de recreatie.

Er belde een mevrouw die filosoof was en huismoeder en die had die dagen ook hard nodig om 'zich even terug te trekken' geloof ik. Dit waren er bij uitstek de dagenvoor.

Op alle onzin die verkocht werd ging de Kerkelijke secretaris (hij was geen dominee maar er wel voor gestudeerd) steeds vriendelijk in: “u zegt heel waardevolle dingen,” begon hij dan monter en daarna trachtte hij uit te leggen dat Tweede Kerstdag helemaal niks met kerstmis te maken had maar al aan een andere heilige was vergeven die anders in het verdomhoekje kwam (deze metafoor is wat ongelukkig gekozen).

Hij had nogal moeite met een meneer die het een grove schande vond dat hij, de kerkelijke ambtsdrager, nu ineens dagen wilde weggeven aan buitenissige godsdiensten, zeg maar gerust heidenen, die hij volgens de leer toch zou moeten bekeren tot het ware Geloof, met andere woorden, de zending zou moeten worden losgelaten op al die andersdenkenden i.p.v. ze vrij te geven op heidense feestdagen.

“U zegt heel waardevolle dingen,” begon de secretaris moedig, maar het was vechten tegen de bierkaai om deze man uit te leggen dat Nederland het gastland was van een pluriforme bevolking, dat hoorde je zo.

Niettemin vind ik het een moedig initiatief waar natuurlijk niets van komt, al was het alleen maar omdat in de ons omringende landen wel aan al die tweede dagen gedaan wordt, maar het zou de files een stuk verkorten en een stuk helpen aan de vakantiespreiding - en daar moeten we toch een keer naar toe. Dus misschien in de verre toekomst.

En doe de winkels dan maar gewoon open, zoals in Parijs, want dat maakt elke stad en dorp een stuk vrolijker voor de vakantieganger.