Personalia

T.J. van der Valk (45) is benoemd tot algemeen directeur van de nieuw op te richten Stichting Reclassering Nederland. In 1991 werd hij tijdelijk benoemd tot directeur bij de huidige reclassering, de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR) om leiding te geven aan het reorganisatieproces.