NKF Holding slankt verder af

De Delftse Kabelproducent NKF Holding, voor 51 procent eigendom van de de Finse Nokia Groep, is van plan in de komende drie jaar verder af te slanken. In Nederland komen naar schatting tweehonderd van de 1060 banen te vervallen, in Duitsland verdwijnen ongeveer 250 van de 1200 arbeidsplaatsen.

NKF zegt geen andere mogelijkheden te zien dan in een markt zonder groei - een vervangingsmarkt - de kosten te verlagen. Ook kunnen na de uitbreiding van NKF vorig jaar in Duitsland - de aankoop van een deel van Philips' Duitse kabelactiviteiten (PKI) en van Kaiser Kabel - tal van dubbelfuncties worden geschrapt. In 1993 zijn bij NKF ook al 200 banen vervallen. Algemeen directeur ir. A. van de Laar van de Nederlandse NKF Kabel, die volgende week tot de raad van bestuur toetreedt, deelde mede nog niet te weten in welke vestigingen de klappen vallen. De plannen moeten in overleg met de ondernemingsraad en de bonden nader worden uitgewerkt. Het Duitse verlieslatende NKF-onderdeel Monette (vooral speciaalkabel) wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht aan Wilms Kabel. De eerder voorgenomen sluiting van het bedrijf in Marburg, waartegen veel verzet rees, is daarmee van de baan, zodat 75 procent van de 200 arbeidsplaatsen kan worden behouden. Voor NKF is dat financieel ook aantrekkelijker. Voor de ingrepen is 51,2 miljoen gulden gereserveerd.

Het bedrijfsresultaat van NKF daalde vorig jaar met 33 procent. De winst ging met 13 procent omhoog als gevolg van gebruik van de fiscaal compensabele verliezen in Duitsland en de niet in het bedrijfsresultaat meegenomen bijdrage van Nokia Kabel in Duitsland (de overgenomen PKI-activiteiten) in de laatste vijf maanden van 1993. Voor 1994 verwacht NKF een hoger bedrijfsresultaat.