Israel draagt Jericho over aan de Palestijnen

TEL AVIV, 13 MEI. Israel heeft vanmorgen de bestuurlijke bevoegdheden in Jericho overgedragen aan de Palestijnen. Vanmorgen om kwart voor zes is de militaire post in het centrum van de stad Jericho in Palestijnse handen overgegaan. De Israelische vlag werd gestreken en de Palestijnse vlag ging in top.

PLO-leider Yasser Arafat heeft inmiddels enkele vooraanstaande Palestijnen uit Oost-Jeruzalem, de bezette Westelijke Jordaanoever en de twee autonome gebieden Jericho en Gaza benoemd tot leden van de Palestijnse bestuursraad. Dit wordt gezien als een overwinning voor Arafat aangezien sommige betrokkenen nogal kritisch tegenover het optreden van de PLO-leider staan.

De overdracht van de macht in de strook van Gaza is reeds enkele dagen in volle gang. Het ligt in de bedoeling dat uiterlijk volgende week woensdag de overdracht van bevoegdheden en militaire installaties aan de Palestijnse bestuursautonomie zal zijn voltooid. Aan het begin van de middag trokken 400 Palestijnse politieagenten van de Al-Aksabrigade Jericho binnen. Palestijnen dansten met vlaggen in de hand bij het vertrek van de Israelische troepen en bij de intocht van de Palestijnse politie in de straten van de stad. Een eerste incident dreigde vanmorgen doordat een groep religieuze kolonisten zei naar Jericho te zullen gaan om er in de synagoge te bidden. Een Israelische commandant maakte bekend dat Israelische burgers Jericho de eerste dagen niet in mogen.

Het Palestijnse bestuursorgaan dat is opgezet, zal over enkele maanden ook de zich tot de Westelijke Jordaanoever uitstrekkende Palestijnse bestuursautonomie beheren. Behalve Faisal Husseini (uit Oost-Jeruzalem, met woning op de Westelijke Jordaanoever) hebben ook dr. Hanan Ashrawi, Saeb Erakat en Elias Frey, de (pro-Jordaanse) burgemeester van Bethlehem de benoeming aanvaard. Aanvankelijk hadden de eerste drie laten weten niet in aanmerking te willen komen voor een benoeming. Nu zij hun weerstand, na overleg achter de schermen, hebben opgegeven is Arafat erin geslaagd 15 van de 24 leden tellende Palestijnse bestuursraad te benoemen.

Pag.5: Tegenstanders van Arafat om

“Dit is een heel belangrijke dag in mijn leven”, zei burgermeester Freij vanmorgen. “Ik ben belast met toerisme en ik ben van plan het toerisme op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook op industriële manier op te zetten. Dat is voor ons de belangrijkste bron van inkomsten.” Over de manier waarop de Palestijnse bestuursraad te werk zal gaan, tast hij nog in het duister. “Alles is nog niet duidelijk. We zullen tijdens een ontmoeting van de leden van de raad in Tunis klaarheid krijgen.”

Onder het Palestijnse leiderschap in de bezette gebieden is vooral de laatste tijd wrevel ontstaan over het autoritaire optreden van Yasser Arafat tijdens het overleg met Israel. Dat is een van de redenen waarom Faisal Husseini niet van de partij was in Kairo bij de ondertekening vorige week van het autonomie-akkoord door premier Rabin en PLO-leider Arafat. Volgens goed ingevoerde Palestijnse kringen heeft het Arafat nogal wat moeite gekost om de aangewezen Palestijnse persoonlijkheden voor de Palestijnse bestuursraad ervan te overtuigen in dit lichaam zitting te nemen.

De militaire commandant heeft om veiligheidsredenen zowel de Israelische als buitenlandse pers grote moeilijkheden in de weg gelegd bij het verslaan van de overdrachtsplechtigheden in Jericho. De buitenlandse pers maakte de zaak aanhangig bij het hooggerechtshof in Jeruzalem. De rechters besloten, toen de meeste evenementen achter de rug waren, dat journalisten op eigen verantwoordelijkheid Jericho konden binnengaan.