Bert Spoelstra

Bert Spoelstra: Aga. Uitg. De Boekerij, 220 blz. Prijs ƒ24,90.

Sinds in de boeken van Bert Spoelstra de korpsleiding van de politie is vervangen door een 'managementteam', is het gekanker alleen maar toegenomen. Al in zijn debuut (de tweeling Speed en Luger) namen de rechercheurs van Spoelstra, zelf werkzaam bij de regionale recherche in Limburg, geen blad voor de mond. In Aga zorgt de reorganisatie van de politie voor de nodige extra decibellen.

Een aga is in Turkije een man met veel aanzien, degene die de touwtjes in handen heeft. In die zin is hij te vergelijken met de peetvader bij de Siciliaanse mafia. Memhet Ozturk is de aga van Maastricht. Hij bezit diverse koffieshops, restaurants en andere bedrijfjes die als dekmantel fungeren voor de handel in heroïne.

In het voorwoord schrijft Spoelstra: 'Sommige lezers van dit boek zouden geschokt kunnen zijn over enkele uitingen van racistische aard. Deze geschetste racistische gevoelens zijn nadrukkelijk niet de mijne. Ze geven echter wel bestaande stemmingen en protesten weer en zijn in die zin echt.' Indirect spreekt Spoelstra de opmerkingen die in zijn boek worden gemaakt ook tegen. Op het moment dat de twee verhaallijnen (over neo-nazisme en heroïnehandel) bij elkaar komen, valt het enige onschuldige slachtoffer: een oudere Turk die letterlijk wordt gemangeld tussen vreemdelingenhaat en drugs.

Het interessante van Aga is de authenticiteit: het lukt Spoelstra om de rechercheurs terecht op basis van foute premissen de juiste conclusie te laten trekken, zonder dat de lezer het gevoel krijgt voor de gek gehouden te worden. Integendeel, die laat zich meeslepen en verrassen door de ontknoping. Een subtiele politieroman.