Motorlawaai (1)

Het goed onderbouwde en zeer lezenswaardige protest van Inigo Meerman tegen de motorrage (NRC Handelsblad, 2 mei) is mij uit het hart gegrepen. Ik deel zijn conclusie over de wenselijkheid van een discussie over de pretherrie van motoren, bromfietsen, speedboten, enzovoort in een dichtbevolkt land als het onze. Helaas biedt eventuele consensus hierover nog geen oplossing voor de lawaai-overlast die teweeg wordt gebracht door de agrarische industrie. Een ieder die in de buurt van een boerderij woont zal kunnen beamen dat het motorgebrul van de tractoren en het gebolder van de daarmee getrokken vehikels, dat bij nacht en ontij over de omgeving wordt uitgestort, vaak alle perken te buiten gaat.

Wat betreft de voorgestelde maatregelen: zolang de controle hierop moet worden uitgevoerd door gedemotiveerde dienders, aangevoerd door commissarissen die hun aandacht vooral besteden aan onderlinge stammenstrijd en hun creativiteit vooral uitleven in het verwerven van toeslagen om hun inkomen te vergroten, kan het ergste worden gevreesd. Tegen inbrekers kan men zich tenminste nog met een flinke hond beschermen, tegen lawaai-overlast staat de burger machteloos.