Weekoverzicht

De dollar gedraagt zich vreemd, daar zijn de meeste economen het wel over eens. Terwijl de Amerikaanse economie steeds duidelijker signalen uitzendt van herstel, vertoont de dollar tekenen van verzwakking. Zeventien centrale banken moesten deze week ingrijpen om de koers van de munt op peil te houden ten opzichte van de yen en de D-mark. Het waren de zwaarste dollar-interventies sinds 1985. De munt lijkt baat te hebben gehad bij de steunaankopen, want gisteren ging de koers van de munt op de valutamarkten weer iets omhoog.

In de internationale farmaciewereld had deze week een belangrijke verschuiving plaats. Het Zwitserse chemie- en farmacieconcern Roche nam voor 5,3 milard dollar de Amerikaanse branchegenoot Syntex over. Daarmee wordt Roche de vierde farmaceutische onderneming ter wereld. De overname is een direct gevolg van de komende hervormingen in de Amerikaanse gezondheidszorg, die de bedrijven dwingt tot meer samenwerking.

Ander bedrijfsnieuws uit de VS: het fotografieconcern Eastman Kodak verkoopt een aantal dochterondernemingen die niet tot de kern van het bedrijf behoren. Het gaat om Sterling Winthrop (farmacie), L and F Products (huishoudelijke produkten) en Clinical Diagnostics (diagnostiek). De bedrijven maken bijna een kwart uit van het Eastman Kodak-concern. Nog maar zes jaar geleden voerde het bedrijf een harde slag om Sterling met het Zwitserse concern Roche.

Rusland blijft worstelen met zijn inflatie. Hoewel Moskou aan het Internationaal Monetair Fonds heeft beloofd ervoor te zorgen dat de inflatie eind dit jaar rond de 7 procent zal liggen, kwam de geldontwaarding vorige maand uit op bijna 10 procent. Alexander Livshits, de belangrijkste economische adviseur van Jeltsin, zei deze week dat een hogere inflatie de enige weg is om de ineenstorting van de Russische economie te voorkomen.

Op de jaarvergadering van de Aziatische Ontwikkelingsbank, die deze week in Nice plaatshad, kwam het tot een forse botsing over kapitaalverdubbeling van de bank tussen de Aziatische landen enerzijds en de Amerikanen anderzijds. De VS stellen als voorwaarde aan de kapitaaluitbreiding dat het geld meer wordt gebruikt voor sociale projecten. De Aziaten wensen geen bemoeienis met 'interne' aangelegenheden en willen voorrang geven aan infrastructurele projecten. Ondanks de onenigheid gaat de aandelenemissie vermoedelijk gewoon door.

De Europese Commissie heeft deze week haar reguliere kritiek op het handelsbeleid van de VS geuit. Washington blijft barrières opwerpen, onder meer tegen auto's en kleding, aldus een rapport, en zou zich beter moeten houden aan de afspraken over vrijere handel die staan in het GATT-akkoord.

Terwijl het onderzoek naar de ondergang van de voormalige BCCI-bank in de VS bijna is afgerond, is pas deze week in Europa een dagvaarding tegen de directie van de bank opgesteld. De curatoren hebben de directeuren voor de rechter gedaagd wegens plichtsverzaking. De bank werd in 1991 gesloten wegens grootscheepse fraude. Volgens schattingen van de curatoren is er 12 miljard dollar aan inleggeld, voor een groot deel van Europese klanten, verdwenen.

Daimler-Benz had deze week een originele publiciteitsstunt. PLO-leider Arafat onderbrak de onderhandelingen met Israel om een dagje over te komen naar Stuttgart. Topman Reuter bood Arafat een ontwikkelingsplan voor de infrastructuur aan in de autonome gebieden en kondigde aan dat zijn concern de financiering van een kinderproject op zich zal nemen.