Selectieve abortus (3)

Graag wil ik u complimenteren met uw moedig artikel: 'Kind van de berekening' Selectieve abortus en de kwaliteit van het bestaan, in het Zaterdags Bijvoegsel van 16 april. U geeft nu eens niet de zogenaamde populaire mening weer.

Zeer juist is de uitspraak van Van Gennep: Bij mensen met ernstige handicaps is de kwaliteit van het leven gelijk aan de kwaliteit van de zorg. En die hebben we als samenleving in de hand.

Hoe de kwaliteit van je leven is, wordt voor een groot deel bepaald door hoe anderen jou bejegenen.