Sociale dienst benadeelt cliënt

AMSTERDAM, 6 MEI. De gemeentelijke sociale dienst is te royaal omgesprongen met de erfenis van een man wiens financiën de dienst beheerde. Volgens de Ombudsman in Amsterdam heeft de afdeling Boedelbeheer van de sociale dienst 'onbehoorlijk' gehandeld. De zoon van de overledene is daardoor voor zo'n twintigduizend gulden benadeeld.

Toen de man overleed, heeft de dienst van de 35.000 gulden uit de nalatenschap, diens crematie verzorgd (7.723,45 gulden) en diens gehuurde woning in Amsterdam Oost laten opknappen. Daarvoor betaalde de sociale dienst 20.000 gulden aan de verhuurster. Toen de zoon - enig erfgenaam - een half jaar na dato via de notaris vernam dat zijn vader was overleden, schoot er nog zo'n tienduizend gulden over.

Volgens de afdeling Boedelbeheer had de man een maand voor zijn overlijden, bij het tekenen van de volmacht aan de sociale dienst, nog verklaard geen familie te hebben behalve zijn ex-vrouw.

Na zijn dood haalde Boedelbeheer in augustus 1992 het huis van de man leeg. Ze vonden daar een vonnis van de echtscheiding, waarop staat vermeld dat de man een zoon had. Boedelbeheer gaf een notaris opdracht tot een ervenonderzoek. Zelf nam de afdeling contact op met de verhuurster van de woning, die volgens de afdeling in een 'onbeschrijfelijke' toestand verkeerde.

De verhuurster wilde de woning graag opknappen en met de sociale dienst sprak ze af dat de kosten zouden worden betaald uit de nalatenschap van haar huurder. Zij legde de dienst een offerte van een aannemer voor à twintigduizend gulden. Volgens de Ombudsman heeft de sociale dienst onbehoorlijk gehandeld. Boedelbeheer had “als hoogste prioriteit het al dan niet bestaan van een erfgenaam dienen te onderzoeken”.

Dat de afdeling de crematie van de man heeft geregeld en betaald uit de erfenis, acht de Ombudsman niet onbehoorlijk. Het betalen van de verhuurster voor de verbouwing van de huurwoning wel. De gemeentelijke dienst Bouwtoezicht blijkt de verhuurster al in 1985 te hebben aangeschreven om achterstallig onderhoud aan die woning uit te voeren. Toen is niets gebeurd. In 1992 heeft de gemeente zelf de woningen van deze verhuurster aangepakt. Alleen de woning van de later dat jaar overleden man is daarbij overgeslagen: hij wilde niemand binnenlaten, aldus de buren.

De Ombudsman vindt het vreemd dat de afdeling Boedelbeheer zich alleen heeft gebaseerd op informatie van de verhuurster en de buren van de man. Volgens de inspecteur van Bouwtoezicht, daartoe gevraagd door de Ombudsman, staan op de offerte allerlei posten die voor rekening van de verhuurster hadden moeten komen. Bovendien had de sociale dienst moeten controleren wat er met de twintigduizend gulden is gebeurd, die zij aan de verhuurster heeft overgemaakt. De sociale dienst was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.