Pas verschenen; vertaald

Joseph Conrad Hart der duisternis Vert. Bas Heijne, Uitg. L.J. Veen, 144 blz., ƒ 34,90

Nieuwe vertaling van het boek dat Conrad in 1902 schreef over de zoektocht naar een vertegenwoordiger van een handelsmaatschappij in het oerwoud van Kongo. Onder het mom van kolonisatie en civilisatie maken de blanken zich schuldig aan corruptie en het houden van slaven.