Zojuist verschenen; herdruk

Mieke Lauwers, samenstelling: Gids voor historisch beeld- en geluidsmateriaal359 blz., Stichting Film en Wetenschap, ƒ 38,-

Tweede uitgave van de in 1988 voor het eerst verschenen gids met een overzicht van de vindplaatsen van audio-visuele collecties in ons land. De nieuwe editie is sterk uitgebreid - er worden 393 vindplaatsen genoemd - en bevat verder een uitgebreid trefwoordenregister. In vier inleidende artikelen wordt ingegaan op de problemen bij de archivering van audiovisueel materiaal en op de manier waarop film als historische bron kan worden gebruikt.