Zojuist verschenen

Jan Pronk: De kritische grens. Beschouwingen over tweespalt en orde

218 blz., Prometheus, ƒ 29,90

Selectie uit de stukken van Jan Pronk, minister voor ontwikkelingssamenwerking, die hij de afgelopen tien jaar publiceerde. Uit zijn voorwoord: “Armoede en sociale marginalisering worden niet beschouwd als een teken dat het systeem faalt en aan een grondige hervorming toe is. Integendeel, armoede, ongelijkheid en ontheemding worden meer en meer gezien als natuurverschijnselen, waar weinig aan te doen is ()”.