VN staken pogingen tot een dialoog op Cyprus

NICOSIA, 30 APRIL. De jongste pogingen van de Verenigde Naties om de Grieks- en Turks-Cyprioten nader tot elkaar te brengen, zijn vastgelopen. Na maanden van pendeldiplomatie waarbij hij beurtelings in contact stond met de Cyprische president Clerides en de Turks-Cyprische leider Denktas, achtte VN-gezant Joe Clark het niet zinvol meer de gesprekken voort te zetten. “Ik heb geen enkele overeenkomst of vooruitgang te melden”, verklaarde de Canadese diplomaat na zijn laatste onderhoud met Denktas. Clark vond het echter te ver gaan om van een volledige mislukking te spreken.

Clerides en Denktas konden geen overeenstemming bereiken over een aantal voorstellen van de VN tot vertrouwenwekkende maatregelen die moeten leiden naar de uiteindelijke samenvoeging van Grieks- en Turks-Cyprus in een federale staat. Vooral twee geschilpunten bleken onoverkomelijk. De Grieks-Cyprioten verzetten zich tegen gezamenlijk gebruik van het internationale vliegveld van Nicosia, omdat dit zou leiden tot een sluipende aanvaarding van de Turks-Cyprische staat in het noorden van het eiland. Deze wordt momenteel alleen door Turkije erkend. Een akkoord over de Turkse overdracht aan de VN van de Grieks-Cyprische badplaats Varosha, onderdeel van het voorstellenpakket van Clark, was eveneens niet haalbaar. De Turks-Cyprioten zien in Varosha een belangrijk onderhandelingswapen in toekomstige gesprekken. Clark wilde geen schuldige aanwijzen voor het mislukken van het overleg.

De VN stationeerden in 1964 een vredesmacht in Cyprus, nadat gewelddadigheden tussen de twee gemeenschappen waren uitgebroken. In 1974 vielen Turkse troepen, in reactie op een couppoging door nationalistische Grieks-Cyprioten die werden gesteund door de Griekse junta, het noordelijk deel van het eiland binnen. De VN, die steeds grotere problemen hebben met de kosten van de vredesmacht, doen al geruime tijd hun uiterste best de impasse te doorbreken waarin de Cyprische kwestie in de afgelopen jaren is terechtgekomen. (Reuter, AP)