StroppenKas

De Kas-Associatie toonde zich deze week weer een buitenbeentje onder de Nederlandse banken.

De bank, die geen kredieten vertrekt aan 'gewone' bedrijven, maar alleen aan handelaren op effecten- en optiebeurzen, bevestigde haar status aparte door als eerste Nederlandse bank een deel van haar stille reserves bekend te maken. De bank gaat daarmee in tegen de informele afspraken van haar collega's die de stille reserves zo lang mogelijk geheim willen houden om bij calamiteiten paniek bij spaarders te voorkomen. Nu is paniek bij de Kas-Associatie niet snel op zijn plaats. Volgens internationale afspraken moet een bank tenminste acht procent garantievermogen hebben tegenover de risico's in bij voorbeeld de kredietverlening. De grote banken zitten op een percentage van tussen de tien en twaalf, maar de Kas-Associatie zat vorig jaar op twaalf procent. Dan kunnen de stille reserves ook geen kwaad moet de bank gedacht hebben: in het fonds voor algemene bankrisico's prijkt 1,95 miljoen gulden. De bank reserveert nog een groter bedrag, namelijk drie miljoen, het restant zit in een belastingvoorziening. Dat is de gebruikelijke procedure bij banken als er geen stroppen zijn. En dat is een verrassing, want vorig jaar vielen er wel kleine effectenhuizen om. (MT)