Stelling

Er wordt geklaagd dat het niveau van de academicus aan het dalen is, maar dat dit serieus moet worden genomen getuigt de stelling van A.C. van Schaick in NRC Handelsblad van 26 april, die ik voor de volledigheid hieronder weergeef:

'Pakken koffie zijn zo gemaakt dat het onmogelijk is om de koffie zonder te morsen over te gieten in een koffiebus. Naarmate het pak groter is, neemt het percentage koffie dat niet in de bus terecht komt, evenredig toe. A.C. van Schaick, KUB'

Allereerst wil ik stellen dat A.C. van Schaick een klungel (m/v) is als hij er niet in slaagt niet te morsen. Verder is het natuurlijk van de gekke dat hij stelt dat de fabrikant het pak zo ontworpen heeft zodat morsen obligaat is. Maar vooral het tweede deel van de stelling moet absoluut worden ontkend: het percentage gemorste koffie zou evenredig toenemen met de grootte van het pak, hetgeen impliceert dat er zelfs meer koffie gemorst kan worden dan in het pak zit (het percentage wordt groter dan 100 procent bij een voldoende groot pak). Dat is onjuist. Op welke fundamentele inzichten danwel empirische bevindingen zijn stelling is gebaseerd, benieuwt mij zeer. De examinator van promovendi die zulke stellingen poneren, dient de doctorstitel niet te verlenen.

    • J.F. van de Laar