Spinoza

Jammer dat de recensent van het boek Zicht op Spinoza van W.N.A. Klever deze schrijver citeert met: “Spinoza zag de mens als een machientje in de grote machine. Al wat hij doet wordt aangedreven en zijn wilsakten zijn mechanisch veroorzaakt.” (Boekenbijlage 23 april)

Zonder nadere uitleg wekt dit citaat de indruk dat al het bestaande dus niet vrij is.

En dat terwijl Spinoza alles in het werk stelt om ons de weg naar de werkelijke vrijheid te wijzen. Maar dan een vrijheid die veel ruimer en 'wezenlijker' is dan wat er meestal onder wordt verstaan.

    • F.X.J. Baneke