Rechter laat Claude Wathey voorlopig vrij

SINT MAARTEN, 30 APRIL. De rechtbank op het Antilliaanse eiland Sint Maarten heeft vrijdag de voormalige bestuurder en politiek leider Claude Wathey met onmiddellijke ingang voorlopig vrijgelaten, in afwachting van nader onderzoek in de fraudezaak rondom de luchthaven Prinsen Juliana. Zijn zoon Albert en twee andere verdachten konden eveneens naar huis. Het proces is verdaagd tot 13 juni.

Het openbaar ministerie in de hoofdstad Philipsburg verdenkt het viertal van oplichting, valsheid in geschrifte, grootschalige verduistering van overheidsgelden en meineed. De rechter besloot tot de vrijlating nadat de Haagse strafpleiter G. Spong had aangetoond dat een rapport van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) over de affaire-Wathey vol onzorgvuldigheden zit. Het hof stelt de verdedigers van Wathey nu in de gelegenheid een tegen-onderzoek te laten uitvoeren. Dat wordt verricht door de accountantsfirma Moret & Limperg.

Wathey en zijn zoon, alsmede de vroegere burgemeester en luchthavendirecteur van Philipsburg zijn gearresteerd na een voor Antilliaanse begrippen zeer omvangrijk fraude-onderzoek. De Nederlandse justitie heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. De voormalige 'weldoener' van Sint Maarten zou buiten zijn mede-bestuurders om contracten en leningen hebben afgesloten met Italiaanse bedrijven, onder meer voor uitbreiding van het vliegveld en de haven van het eiland. Het ging om honderden miljoenen guldens. De projecten zijn nooit van de grond gekomen, maar het geld is verdwenen.

Eerder deze week wees de rechtbank een verzoek af tot verdaging van het proces en invrijheidstelling van de verdachten. Advocaat Spong had betoogd dat tegen Wathey twee civiele rechtzaken lopen, waarvan de uitspraken in de zomer worden verwacht. (ANP)