Ramsj

Roddy Llewellyn: Ornamental English Gardens

Gebonden, Rizzoli 1990, van ƒ 134,50 voor ƒ 59,50. Index, Leiden 071-128790

Grote klassieke tuinen bevatten een aantal klassieke elementen: tuinhuisjes, trappen, vijvertjes, noem maar op. Llewellyn neemt in dit boek honderd van dit soort elementen onder de loep: zij beschrijft hun herkomst, functie en schoonheid. Zij besluit met een uitgebreide verklarende woordenlijst en een overzicht van welk element in welke tuin het best tot z'n recht komt.