Ramsj

The New Grolier Electronic Encyclopedia

Grolier Electronic Publishing 1990, van ƒ 1020,- voor ƒ 199,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam

Bezitters van een Apple-computer met CD-romspeler doen er goed aan nu meteen, al lezend, naar de telefoon te hollen, want de eerste encyclopedie op de CD-rom ligt in de ramsj en de voorraad is beperkt. Het gaat om de 'Acadamic American Encyclopedia', die in boekvorm 21 banden telt. Niet alle trefwoorden zijn even diepgravend, maar zeker de Amerikaanse geschiedenis is zeer goed behandeld. Met een paar handelingen kan de tekst worden overgebracht naar een tekstbestand, zeer gebruikersvriendelijk, vernuftige zoekmogelijkheden, een paar honderd kleurenillustraties, kortom ... hollen!