Prof. Bastiaans

Sinds de zestiger jaren heeft men in Amerika met het plantaardig middel ibogaïne als afkickmiddel opvallend gunstige genezingsresultaten kunnen bereiken.

Hulde aan de eminente zenuwarts prof. dr. J. Bastiaans, die in het algemeen belang het noodzakelijk achtte dit middel ook in Nederland aan te wenden om deze trieste verslaafden te revalideren cq. te redden zodat zij weer normaal in de maatschappij kunnen functioneren. De heer Lap van het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs stelt in NRC Handelsblad van 21 april dat prof. Bastiaans onverantwoord heeft gehandeld door langdurige proeven op dieren na te laten om het effect te testen. Hij vindt het terecht dat prof. Bastiaans voor het Medisch Tuchtcollege komt en schroomt zelfs niet te suggereren dat prof. Bastiaans zich zou schuldigmaken aan een soort Endlösungs-mentaliteit, terwijl de zuivere intentie van de nationaal bekende en hooggewaardeerde prof. dr. J. Bastiaans buiten twijfel staat. Prof. Bastiaans kende de genezingseffecten en verwachtte geen complicaties van dit medicijn ibogaïne dat reeds inmiddels in het grote Amerika zijn genezingswaarde bewezen heeft. Derhalve zijn de door de heer Lap vermelde dierproeven reeds jaren achterhaald. Amerikanen behoren toch ook tot het menselijk ras!

    • Cees Bousardt