Nixon

De necrologie van Richard Nixon (NRC Handelsblad, 23 april), bevat twee historische onjuistheden.

In het artikel wordt opgemerkt dat president Nixon de weg had vrijgemaakt waarlangs de Verenigde Staten zich zonder al te veel kleerscheuren uit Vietnam hebben kunnen redden. Er zijn tijdens het presidentschap van Nixon diplomatieke activiteiten ontplooid om een eervolle terugtocht uit Vietnam te bereiken. Deze zijn in de praktijk op niets uitgelopen en de Vietnam-bemoeienis eindigde voor de Amerikanen op 30 april 1975 (onder Nixons opvolger Ford) met een militaire aftocht.

Het is trouwens merkwaardig dat president Nixon veel minder met de oorlog in Vietnam wordt geassocieerd dan zijn voorganger Johnson, hoewel deze oorlog onder Nixons presidentschap heviger was: er waren toen meer Amerikanen in Vietnam en de bombardementen waren heftiger dan onder Johnson. Voorts heeft president Nixon de oorlog uitgebreid naar de buurlanden Laos en Cambodja. Ook wat tijd betreft duurde de oorlog onder Nixon langer, namelijk 67 maanden, wat 5 maanden langer is dan onder Johnson. Bovendien was de oorlog in het begin van Johnsons presidentschap nog niet zo geëscaleerd als later.

Verder wordt in het artikel gesteld dat door Nixons successen in Peking en Moskou de verdeeldheid over Vietnam overwonnen leek en Nixon mede daardoor in 1972 zijn tegenstander bij de presidentsverkiezingen, McGovern, op ongeëvenaarde wijze kon verslaan. Bij een verkiezing kan iemand overwinnen door zijn eigen kracht, maar ook door de zwakte van zijn tegenstander. De ideeën van McGovern stonden ver af van die van de gemiddelde Amerikaan, en McGovern had zijn aanhang hoofdzakelijk onder jongeren, waardoor zijn verkiezingscampagne de bijnaam 'kinderkruistocht' kreeg. De grote overwinning van Nixon in 1972 moet dan ook voor een belangrijk deel aan de zwakte van McGovern worden toegeschreven, en niet aan Nixons succes het Amerikaanse maatschappelijk leven samen te binden. Gedurende het gehele presidentschap van Nixon waren er enorme demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.

    • F.A. de Klerck